YASAL UYARI

WWW.DEKAKART.COM YASAL UYARI!

Dekakart Paykasa şirketi tarafından satış ve pazarlaması yapılan Kartlar sadece yasal amaçlarla ve hukuka uygun bir şekilde kullanılabilir. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunarak, sahte isim ve kredi kartı kullanmak gibi eylemler ile şirketimizin ve ticari faaliyetimizin suç teşkil eden eylemlere aracı kılınması cezai sorumluluk doğurur. Şirketimiz bu tür eylemlere engel olmak için şikayette bulunmak gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.